fatura kayıp ilanı

GAZİEMİR V.D.  xxxxxxxxxx No’lu mükellefiyim
Seri-A Sırano: xxxx ile Seri-A Sıra No: xxxx arası
13 cilt hiç kullanılmamış faturalarım 28/12/2011
tarihinde taşınma esnasında kaybolmuştur. Hükümsüzdür.