genel kurul ilanı

PLATİN Evleri Olağanüstü Genel
Kuruluna Çağrı;
SAYIN Kat Maliki
ANKARA İli Mamak İlçesi 120. Sokak
no:4 Saimekadın /ANKARA
adresinde bulunan Platin Evleri
Apartmanının Yönetim Kurulunun ve
Yetkili organların seçimi ile
oluşturulması, Apartman Yönetim
Planında değişikliğe gidilmesi,
Apartmanın sorunları, ihtiyaçları,
yapılan ve yapılacak çalışmaları
görüşmek ve gerekli kararları almak
üzere Apartmanımızdaki bütün kat
maliklerini aşağıda gündemi belirtilen
gün, saat ve yerde Kat Malikleri
Olağanüstü Genel Kurulu
Toplantısına çağırıyoruz.
TOPLANTI Tarihi: 04.12.2011 (Pazar
günü)
TOPLANTI Yeri: Platin Evleri Toplantı
Salonu A blok zemin kat
TOPLANTI Saati: 17:00
TOPLANTININ Gündemi:
1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Divanının oluşumu
3- Platin EvleriApartmanının Yönetim
Kurulunun ve Yetkili organlarının
seçimi ile oluşturulması ve
Yönetim Kuruluna ücret verilip verilmeyeceği,
verilecekse miktarının belirlenmesi,
4- Apartmanın Yönetim planında
C Blok İş Merkezi üstünde yer alan açık
alanın ve Apartmanda bulunan 2 katlı
kapalı otoparkın, hamam- spor
salonu- saunanın ve diğer bağımsız
bölüm numarası olmayıp binanın ortak
kullanım alanı sayılan her bir yerin
kullanılması, yararlanılması, işletilmesi
ve her türlü tasarrufta bulunabilme
yetkisinin yanlızca daire sahiplerine
ait olması şeklinde ve diğer önemli
hususlarda yönetim planı
değişikliğine gidilmesi,
5- Apartmanın sorunları, ihtiyaçları,
yapılan ve yapılacak
olan çalışmaların görüşülüp karara bağlanması,
6- Apartmana kapıcı, kaloriferci,
güvenlik görevlisi vs.
personellerinalınıp alınmaması ve
alınacaksa bunların seçiminin karara
bağlanması,
7- Dilekler, öneriler
8- Seçimler
9- Kapanış